De Vereniging

Hold each other to a high standard

Brandon Bays

De NVJP is een erkende beroepsvereniging voor Nederlandse en Belgische professionals die gecertificeerd zijn om met de Journey methode te werken. Alle aangesloten leden hebben the Journey Accredited® Practitioner Programme doorlopen. Dit is een internationale opleiding en wordt gegeven vanuit The Journey. Voor meer informatie: www.thejourney.com/become-a-practitioner.

De methode is in Nederland ook bekend als ‘De Helende Reis’.

De vereniging ondersteunt haar leden bij het uitoefenen van hun werk als Journey Practitioner. De NVJP hanteert een beroepscode en biedt ieder jaar weer workshops en trainingen aan, vaak tegen gereduceerd tarief.


NVJP lidmaatschappen

De NVJP kent vier soorten lidmaatschap, te weten:


Wil je lid worden? Dan heb je de opleiding tot Journey Practitioner afgerond. Als lid heb je toegang tot het ledengedeelte van de NVJP-website en je kunt je eigen profielpagina aanmaken.  Uiteraard kun je vanaf nu deelnemen aan alle interne activiteiten van de vereniging.

Stuur een kopie van je certificaat en een ingevuld aanmeldingsformulier in.

De contributie voor het lidmaatschap bedraagt € 100,- per jaar.

Met een uitgebreid lidmaatschap heb je alle voordelen van Standaard leden. Daarbovenop ontvang je korting op workshops en activiteiten van de NVJP en Journey seminars.

De contributie voor het lidmaatschap bedraagt € 150,- per jaar.

Heb je al wel de opleiding tot Journey practitioner gevolgd, maar nog niet het verplichte aantal casestudies afgerond? Word dan aspirant-lid. Je krijgt toegang tot het ledengedeelte van de NVJP-website. Het enige wat nog niet kan is je eigen profielpagina aanmaken of eigen lezingen en andere activiteiten op de website plaatsen. Wel kun deelnemen aan alle interne activiteiten, trainingen en workshops.

Sta je open voor casestudies van mensen die graag willen kennis maken met de Journey? Meld dat bij het secretariaat. De NVJP ontvangt namelijk regelmatig aanvragen van cliënten voor een – gratis – consult van een Journey Practitioner in opleiding

Zodra je geaccrediteerd bent door The Journey Ltd. zet je je aspirant-lidmaatschap om in een een gewoon lidmaatschap.

De contributie voor het aspirant lidmaatschap bedraagt € 50,-per jaar.

Heb je de opleiding tot Journey Practitioner afgerond maar ben je niet (meer) praktiserend Journey Practitioner? Dan kun je lid blijven als Buitengewoon lid. Je gegevens komen dan niet op de site en er wordt niet meer naar je doorverwezen. Wel kun je gebruik maken van de overige faciliteiten van de Vereniging.

De contributie voor het buitengewoon lidmaatschap bedraagt € 50,- per jaar.


Vragen over onze lidmaatschappen of de vereniging?

Wil je meer informatie over de NVJP of wil je weten hoe je lid kan worden: neem gerust contact met ons op!

Kwaliteit

De Journey methode wordt niet vergoed door zorgverzekeraars. Het bestuur en de leden van de NVJP hechten echter veel waarde aan hoge kwaliteit van professionals. Het bestuur ziet toe op de hoge kwaliteitseisen, waarden en normen die zij aan haar leden stelt. De kwaliteit van Journey practitioners komt mede tot uitdrukking in hun beroepscode. De NVJP houdt zicht hier strikt aan. Geaccrediteerde practitioners worden hierop gecontroleerd en gewezen. U kunt ook het bestuur van de NVJP hierop aanspreken.


Klachtenregeling & beroepscode

De beroepscode voor de leden van de NVJP beschrijft de ethische aspecten van de uitoefening van het beroep Journey Practitioner. Leden van de NVJP worden geacht zich aan deze beroepscode te houden en indien deze niet in alle details voorziet, te handelen in de geest van de beroepscode.

Bij klachten wordt de geldende interne klachtenregeling gevolgd:
Klachten worden altijd serieus in behandeling genomen. Allereerst zal door betrokken aangeklaagde geprobeerd worden met klager naar wederzijdse tevredenheid tot overeenstemming te komen. Indien dit niet lukt wordt, na goedkeuring van de klager, om bemiddeling gevraagd van een binnen de NVJP speciaal aangewezen bemiddelaar. Ook de klager kan een bemiddelaar of vertegenwoordiger inbrengen. Het bestuur van de NVJP wordt op de hoogte gebracht van de bemiddelingspoging middels een bericht aan de voorzitter van de NVJP.
Indien ook deze poging niet slaagt zal, indien dat zinvol lijkt, gezocht worden naar een andere oplossing en wordt de klacht neergelegd bij een onafhankelijke klachtencommissie. Een kopie van de volledige klachtenregeling kan op verzoek worden toegestuurd.

Het NVJP bestuur

Voorzitter: Sonja Scheurwater
Penningmeester: Astrid van den Nieuwenhof
Secretariaat: Miranda Habraken samen met Astrid van den Nieuwenhof
Bij- en nascholing: Conchita Scheffer
Externe betrekkingen: Henriëtte Koks

Contact

Heb je een vraag, opmerking of suggestie? Laat maar horen! Mail ons via het secretariaat: info@nvjp.nl.


Download beroepscode